Rusza Elsevier’s Metrics Development Program

Elsevier’s Metrics Development Program rozpoczął zbieranie zgłoszeń projektów badawczych z zakresu naukometrii. Do programu mogą przystąpić zarówno poszczególni naukowcy, jak i  całe zespoły badawcze zajmujące się tworzeniem oprogramowania czy opracowywaniem algorytmów, których celem jest wielopoziomowa ewaluacja nauki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu.