Trzecie wydanie „Bibliotekarza Opolskiego” 3/2014

W trzecim wydaniu „Bibliotekarza Opolskiego” prezentujemy referaty z II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego „Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu”, które odbyło się 12 czerwca 2014 r. w Bibliotece Głównej Politechniki Opolskiej.
Ponadto piszemy o:

  • imprezach zorganizowanych przez opolskie biblioteki podczas Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza,
  • ciekawych projektach i cyklicznych przedsięwzięciach bibliotek w regionie,
  • I Festiwalu Arteterapii „Homo Creator” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu,
  • 14 Wiośnie Austriackiej w Opolu,
  • klubach książki dla przedszkolaków i DKK dla dorosłych.