E-podręczniki

Tuż przed końcem roku szkolnego zaprezentowane zostały kolejne fragmenty e-podręczników. W Łodzi na tamtejszej  Politechnice przedstawiono e-podręczniki do matematyki i premierowo – fragmenty e-podręczników do informatyki. We Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęły się publiczne testy podręczników do przedmiotów humanistycznych, zaś na Uniwersytecie Przyrodniczym zaprezentowano fragmenty podręczników do przedmiotów przyrodniczych. Warto zajrzeć, polecamy!