17 nowych książek dla niewidomych do pobrania przez biblioteki

Trwa udostępnianie bibliotekom 17 nowych cyfrowych książek mówionych. Są to książki audio przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących, które może otrzymać każda biblioteka. Książki udostępniane są bezpłatnie.
Stowarzyszenie „Larix” nagrało książki w ramach projektu pt. „Nagranie i bezpłatne udostępnienie niewidomym 17 książek mówionych w najnowszym standardzie cyfrowym”. Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do końca czerwca 2014 r. W czytaniu książek udział wzięli m.in. Maria Seweryn, Roch Siemianowski, Wojtek Chorąży, Elżbieta Kijowska oraz inni aktorzy cenieni przez niewidomych słuchaczy książek mówionych. Książki są różnorodne gatunkowo i tematycznie, by każdy czytelnik znalazł coś dla siebie. Na liście znalazły się zarówno pozycje dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Obecnie wszystkie nagrane tytuły są udostępniane bibliotekom, które przysyłają do Stowarzyszenia „Larix” płyty DVD. Informacje o możliwości otrzymania książek oraz o projekcie znajdują się na stronie Stowarzyszenia w zakładce Projekty. Tam też odsyłamy czytelników, którzy chcą zapoznać się ze szczegółową listą nagranych książek.
Korzystanie z możliwości czytania książek jest dla osób niewidomych ogromnie ważne. Dlatego zachęcamy biblioteki, które jeszcze nie posiadają takich zbiorów do kontaktu ze Stowarzyszeniem. Uzyskają tam, jak zbudować cyfrową bibliotekę przyjazną osobom niewidomym. Wszystkim nowym bibliotekom Stowarzyszenie może też przekazać wcześniej udostępnione pozycje książkowe.