Uwagi bibliotekarzy do planowanej ustawy

Stowarzyszenie EBIB, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych przesłały do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wspólne uwagi w związku z ogłoszonymi konsultacjami założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego: http://maic.gov.pl/konsultacje/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-re-use.

Pisaliśmy o tym wcześniej: http://www.ebib.pl/?p=3124