Informacja o powołaniu w BN Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa

W związku z opublikowanym listem dr. hab. Janusza Kosteckiego uprzejmie informuję, że na wniosek kierownika Instytutu Książki i Czytelnictwa powołano Pracownię Historii Bibliotek i Czytelnictwa w celu rozwinięcia, a nie ograniczenia, badań historycznych nad bibliotekami i czytelnictwem. Zadaniem nowej Pracowni jest prowadzenie badań naukowych nad dziejami bibliotek polskich od średniowiecza do współczesności, nad dziejami czytelnictwa oraz dziejami księgozbiorów polskich znajdujących się poza granicami kraju. Dotychczas badania te były rozproszone, a Pracownia Badania Historii Czytelnictwa prowadziła jedynie badania czytelnictwa od końca XVIII do połowy XX w. na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem terenu byłego zaboru rosyjskiego. Nowa Pracownia zajmie się spójnymi badaniami nad bibliotekami i czytelnictwem na ziemiach polskich w dłuższej perspektywie. Badania nad XIX w. nie będą się ograniczały jedynie do zaboru rosyjskiego, ale obejmą wszystkie trzy zabory.

Pewien etap prac badawczych w likwidowanej Pracowni Badania Historii Czytelnictwa został ukończony. To naturalny moment weryfikacji dotychczasowej działalności i jej efektów oraz podjęcia decyzji o przyszłości podejmowanych badań przez IKiCz i BN.  Ten etap prac badawczych nad czytelnictwem w XIX w. czas zamknąć i otworzyć nowe pola badawcze. Uprzejmie informuję, że w nowej Pracowni na 9 stanowisk adiunktów aż cztery  są przewidziane do badań bibliotek i czytelnictwa w XIX w. Zatem dotychczasowy dorobek Pracowni nie zostanie zmarnowany, a liczę że mocno pomnożony w nowej strukturze.

Nadesłał do EBIB dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej