Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki – konferencja w Poznaniu!

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pracownia Komunikacji Naukowej UAM mają zaszczyt zaprosić na Pierwszą Poznańską Konferencję Centrum Naukometrycznego BUP pt. „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”, która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. Konferencja skierowana jest do naukowców, doktorantów, bibliotekarzy oraz pracowników działów nauki i projektów. EBIB objął wydarzenie patronatem medialnym.

Tematyka konferencji koncentruje się na wykorzystaniu bibliometrii do badania otwartości nauki. Wskaźniki bibliometryczne wykorzystywane są zarówno do analizy rozwoju nauki i jej instytucji, jak i w ocenie publikacji, dorobku naukowego badaczy czy też całych uczelni. Można je również wykorzystać do analizowania implementacji i rozwoju różnych nurtów w obrębie Otwartej Nauki. W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na pojawiające się nowe alternatywne metryki, które pozwalają analizować wizerunek oraz wpływ społeczny naukowców oraz zatrudniających ich instytucji.

W pierwszym dniu Konferencji zaplanowano panel dyskusyjny pt. „Biblioteki akademickie jako centra kompetencji”, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z zaangażowaniem bibliotek w Otwartą Naukę oraz w działalność bibliometryczną.

Wydarzenie poprzedzone zostanie warsztatami bibliometrycznymi, na które wymagana jest odrębna rejestracja. Proces rejestracji na konferencję i warsztaty niebawem zostanie uruchomiony.