Ludow@ Prasa Cyfrowa

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu w 2022 roku dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa oraz z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdigitalizowała  czasopisma regionalne.

Zadanie pn. „Ludow@ prasa cyfrowa” polegało na przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwatorskich, zdigitalizowaniu, opracowaniu i udostępnieniu 190 zeszytów czasopism „Tygodnika” i „Gazety Narodowej”. Oba tytuły ukazywały się w okresie międzywojennym w Toruniu i stanowiły  mutacje regionalnej gazety  „Słowo Pomorskie”.

Zbiór regionalnych gazet pomorskich został wybrany do digitalizacji ze względu na wartość historyczną, edukacyjną i naukową – dokumentując okres międzywojenny. Prasa pomorska stanowi integralny element lokalnego życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Przeglądanie tych gazet umożliwia poznanie wielu aspektów dziejów Pomorza. Oba tytuły prasowe mogą nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną. Warto zwrócić uwagę na rolę prasy regionalnej, która stanowi jedno z najlepszych źródeł poznania życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego regionu.

W ramach realizacji programu przeprowadzono  działania edukacyjne i szkoleniowe z wykorzystaniem zdigitalizowanych materiałów. Zbiory zostały udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC), a dostęp do nich jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury