Konferencja „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki (3)”

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje w dniach 29-30.05 trzecią edycję konferencji „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki (3)„, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Więcej od organizatorów:

W dniach 24-25.04. W 2017 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”. Organizatorem konferencji był Zakład Informacji Naukowej, będący wówczas częścią składową Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Rok wcześniej Zdzisław Gębołyś opublikował przekład „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga, jednorazowe i wyjątkowe w swoim rodzaju dzieło z uniwersalnym przesłaniem, wykraczające nie tylko poza „ściany” bibliotek, ale także poza ramy zawodu bibliotekarskiego.

Konferencja przyniosła spory sukces. Widać to było w licznym udziale gości z całej Polski i z zagranicy, w pozytywnych echach w prasie fachowej, a przede wszystkim w formułowanych w trakcie konferencji oczekiwaniach nadania temu zdarzeniu cyklicznej formy, a przynajmniej określenia bliskiego czasu kontynuacji konferencji. Zachęceni tym pozytywnym odbiorem, jednocześnie przekonani o potrzebie jak najszerszej rozmowy i wymiany poglądów oraz refleksji naukowej, a także przekonani o interdyscyplinarnym charakterze tego dyskursu, zorganizowaliśmy drugą edycję tej konferencji w 2019 roku. Tym razem konferencja spotkała się z jeszcze większym odzewem. Pokłosiem obu konferencji są opublikowane tomy pt. „Wokół Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga” (Bydgoszcz 2019; Bydgoszcz 2021).

Chcielibyśmy kontynuować dyskusję na temat potrzeb współczesnych bibliotek, oczekiwań użytkowników biblioteki, problemów związanych z jej funkcjonowaniem, wychodząc od syntetycznych przemyśleń Paula Ladewiga. Chcielibyśmy porozmawiać o przyszłości bibliotek, o wyzwaniach wynikających ze zmian technologicznych i kulturowych w otaczającym środowisku. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować trzecią edycję tej konferencji w końcu maja 2023 roku.