„Biuletyn EBIB” – plan na 2023 r.

Szanowni Czytelnicy – w 2023 r. zamierzamy opublikować cztery tematyczne numery „Biuletynu EBIB”, uwzględniające również Państwa sugestie i obejmujące swym zakresem problemy oraz wyzwania całego środowiska, różnych typów bibliotek, nie tylko polskich.

W związku ze zmianą częstotliwości i tym samym mniejszą liczbą zagadnień na cały rok, zachęcamy Państwa do zgłaszania artykułów tematycznych, jak również tekstów dotyczących innych problemów, które zamieścimy w działach Opinie, badania, Warto wiedzieć czy Sprawozdania. Poniżej podajemy listę wybranych tematów zaproponowanych przez Czytelników. Wzorem lat ubiegłych namawiamy także firmy współpracujące z bibliotekami do promowania swoich usług i produktów w dziale Artykuł sponsorowany.

NrTerminTytułRedakcja
208LutyBiblioteki ukraińskie    Iwona Sójkowska
209MajFinansowanie bibliotekLidia Derfert-Wolf
Beata Starosta
współpraca: Anna Małczuk-Wakulińska
210SierpieńPoza tradycyjny wizerunek biblioteki i bibliotekarzaAgnieszka Celej
Beata Antczak-Sabala
Joanna Broniarczyk
211ListopadSystemy i platformy biblioteczneAnna Komperda
Milena Śliwińska

W powyższych numerach planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

208 – Sytuacja bibliotek ukraińskich podczas wojny. Wsparcie bibliotekarzy z Polski.

209 – Źródła finansowania bibliotek różnych typów, pisanie wniosków o dofinansowanie, sytuacja finansowa bibliotek (wskaźniki, badania).

210 – Niestandardowe i niestatutowe aktywności biblioteczne. Niestandardowe działania marketingowe. Nowe biblioteczne specjalizacje, np. data steward, media specialist, art librarian, data science librarian. Czy jest tu jeszcze biblioteka? 

211 – Systemy biblioteczne (komercyjne, open source). Bazy wiedzy. Platformy typu CRIS. Systemy obsługi procesów wydawniczych.

Ponadto zachęcamy do publikowania tekstów dotyczących innych tematów, np.:

 • aktualność i obecna realizacja ustaw i zarządzeń bibliotecznych i okołobibliotecznych,
 • promocja w bibliotece, strategie marketingowe, narzędzia, kampanie reklamowe, media społecznościowe, blogi, inicjatywy, PR inaczej (np. gamifikacja) itp.,
 • kształcenie bibliotekarzy 
 • oblicza bibliotecznego bookcrossingu w Polsce,
 • biblioteki w strukturach swoich uczelni – stan obecny i perspektywy (łączenie, tworzenie nowych jednostek),
 • polscy bibliotekarze wczoraj i dziś – pionierzy i wizjonerzy (na arenie krajowej i międzynarodowej), teoretycy vs praktycy,
 • bibliotekarz w podróży – turystyka biblioteczna a turystyka literacka, bibliotekarskie wycieczki,
 • polskie repozytoria otwartych danych badawczych – działania informacyjne i szkoleniowe, świadomość i popularność w środowisku naukowym, ważne i aktualne inicjatywy,
 • jakie znaczenie mają dziś rozmiary biblioteki? książnice niewielkich uczelni, instytutów naukowo-badawczych, filie w szpitalach, domach opieki, domach kultury, więzieniach, itp.
 • czy biblioteki utrzymują dystans? polityczny, społeczny itp.; cenzura na książki o określonej tematyce – czy biblioteka jako neutralny grunt może udostępniać wszystko? czy są książki, które się nie przystają do dzisiejszych czasów? kto decyduje – i czy decyduje – co można wypożyczyć, co może się znaleźć na półce w bibliotece? jakie kryteria uznalibyśmy za ważne: polityczne, etniczne/rasowe, narodowe, społeczne, religijne?
 • tworzenie nowych bibliotek, np. dla seniorów,
 • i nieustannie… co dalej biblioteko?