Otwarta nauka – wydarzenia

W imieniu organizatorów zapraszamy do Gdańska na VI Pomorską Konferencję Open Science: Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki, która odbędzie się w dniach 1-2.12.2022 r. Organizatorem jest Politechnika Gdańska, a EBIB objął wydarzenie patronatem medialnym.

Konferencję poprzedzać będzie seminarium  Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy : Wspieranie doskonałości naukowej organizowane w dn. 30.11-1.12.2022 r. przy współpracy z Elsevier.