„Biuletyn EBIB” poświęcony ukraińskim bibliotekom

Na luty zaplanowaliśmy wydanie tematycznego numeru o bibliotekach ukraińskim w czasie wojny. Artykuły przygotowują bibliotekarze z bibliotek w Ukrainie. Jednocześnie chcielibyśmy przedstawić w jednym tekście doświadczenia polskich bibliotek wspierających biblioteki ukraińskie. Zatem prosimy o nadsyłanie krótkich opracowań (ok. 1/2 do 1 strony maksymalnie) znaczących działań ukierunkowanych na środowisko zawodowe naszych wschodnich sąsiadów. Państwa relacje zbierzemy w jeden wieloautorski artykuł. Zapraszamy do współpracy. Termin nadsyłania komunikatów upływa 20 grudnia. Opracowania proszę nadsyłać na adres redakcja@ebib.pl.