Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne w BUW

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza na PRE/TEKSTY – autorski cykl interwencyjnych spotkań-debat na granicy literatury i nauki. Chcemy podjąć ważne dla środowiska akademickiego zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianego obszaru uzależnień i wykluczenia społecznego, a zarazem wskazać możliwe formy pomocy, jakie oferuje wspólnota uniwersytecka. Na pierwsze spotkanie – „O biblioterapii i dlaczego nie wszystko będzie dobrze” – zapraszamy 19 października (środa) o godz. 18:00.

Nazywamy te spotkania biblioterapeutycznymi, ponieważ będziemy rozmawiać o ważnych tematach – takich jak depresja, neuroróżnorodność, uzależnienia (alkohol, narkotyki, seks, media), zaburzenia odżywiania, transpłciowość – za pomocą literatury. W spotkaniach wezmą udział autorki i autorzy książek oraz badaczki i eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. z dziedziny socjologii, psychologii, w tym psychoterapii, biblioterapii.

Na pierwsze spotkanie: „O biblioterapii i dlaczego nie wszystko będzie dobrze” zapraszamy 19 października (środa) o godz. 18:00. Będzie to rozmowa wokół książki Justyny Sucheckiej, “Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze” (Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2022).

Spotkanie z udziałem Justyny Sucheckiej poprowadzi Anna Karczewska.

Ponadto w spotkaniu wezmą udział:

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak (Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne)

dr Anna Cybulko (Ombudsman UW)

dr Dorota Parnowska (Centrum Pomocy Psychologicznej UW)

O uczestniczkach spotkania:

Justyna Suchecka, dziennikarka edukacyjna, przez 11 lat związana z „Gazetą Wyborczą”, od 2019 roku w TVN24.pl. Autorka książek „Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat” (2020) oraz „Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze” (2022). Laureatka nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne (2020) i nominowana do tej nagrody w kategorii wywiad za rozmowę z pisarzem Radkiem Rakiem (2021).

Anna Karczewska, promotorka kultury i czytania. Prowadzi autorską audycję o książkach „Albo poczytam” w Radio Kampus. Pomysłodawczyni inicjatywy Książki Kupuję Kameralnie i kobiecych klubów czytelniczych Books&Boobs, prowadząca spotkania z pisarkami i pisarzami. Na co dzień pracuje w Państwowym Instytucie Wydawniczym, mieszka w Warszawie.

Agnieszka Chamera-Nowak, dr hab., adiunkt w Katedrze Książki i Historii Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka specjalizacji biblioterapeutycznej Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu (obecnie SKIBA).Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, które od 1997 roku poprzez swoje wieloaspektowe działania popularyzatorskie i edukacyjno-wydawnicze przyczyniło się znacznie do rozwoju i upowszechnienia w Polsce idei biblioterapii. Członkini pierwszego zarządu PTB oraz w latach 1998–2003 członek redakcji czasopisma branżowego „Biblioterapeuta. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego” (ISSN 1641-6643). Od 2020 roku przejęła ponownie, jako redaktor naczelna, wydawanie czasopisma. Autorka m.in. razem z Lidią Ippoldt książki “Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej” (2015). Od wielu lat prowadzi zajęcia z terapeutycznych funkcji książki na studiach podyplomowych UW. W obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się ruch wydawniczy i księgarski XX wieku (głównie w latach 1945–1956), polskie biblioteki i zbiory XIX–XX wieku, biblioteki specjalne oraz rozwój współczesnych mediów, szczególnie prasy.

Anna Cybulko, dr, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z nauk społecznych obroniła na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Od 2006 roku związana z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rozwiązywania konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz dynamiki małych grup. Od 2011 roku powołana na stanowisko Rzecznika akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego,wspiera społeczność akademicką w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi i interpersonalnymi oraz w szukaniu rozwiązań dla spraw trudnych i nieoczywistych. W ramach swojej pracy spotyka się z osobami potrzebującymi pomocy. Rozmawia na każdy temat, próbując zrozumieć problem i wesprzeć w znalezieniu jego możliwych rozwiązań. Mediuje lub kieruje do mediacji. Wyjaśnia i szuka informacji. Analizuje kontekst prawny i wskazuje zastosowanie przepisów. W miarę potrzeby interweniuje bądź sygnalizuje potrzebę zmian.

Dorota Parnowska, dr n. med., specjalista psycholog kliniczny, od sierpnia 2022 roku członek zespołu Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat z zakresu nauk medycznych obroniła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Pracowała w placówkach medycznych Szpital Nowowiejski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski i Wojskowy Instytut Medyczny jako psycholog diagnosta, terapeuta biegły sądowy. Jako dydaktyk współpracowała z UW, UKSW, WUM, APS. Dziedzina jej zainteresowań to zdrowie psychiczne, diagnoza psychologiczna i psychoterapia.

Cykl jest adresowany do społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego: studentów, doktorantów, pracowników UW, a jednocześnie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Będzie kontynuowany przez cały rok akademicki 2022/2023 raz w miesiącu w gmachu BUW przy ul. Dobrej 56/66, w sali widowiskowej na poziomie -1. Spotkania będą nagrywane i dostępne na kanale YouTube BUW.

Na kolejne spotkania biblioterapeutyczne zapraszamy w poniedziałki: 21 listopada gościem BUW będzie Dorota Kotas i jej książka “Cukry” (Wydawnictwo Cyranka, Warszawa 2021), z kolei 19 grudnia zapraszamy na spotkanie z Jakubem Zającem, autorem książki “Halt. Zapiski z domu trzeźwienia” (Wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa 2022).

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy)

Wsparcie merytoryczne: Ombudsman UW, Centrum Pomocy Psychologicznej UW, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW, Wydział Psychologii UW, Wydział Pedagogiczny UW, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

Wsparcie promocyjne: Niezależne Zrzeszenie Studentów UW, Biuro Promocji UW, Koordynator ds. artystycznych UW

Patronaty medialne: Radio Kampus, Forum Akademickie

Więcej informacji:

Beata L. Feliszewska, kustosz w Oddziale Promocji, Wystaw i Współpracy, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, e-mail.b.feliszewska@uw.edu.pl, tel.22 55 25 175,kom.693 199 206