Być compliance

W ostatnim tygodniu wakacji znacznie częściej myślimy o powrocie do pełnowymiarowej pracy czy o obowiązku szkolnym. Zanim rozbrzmi pierwszy dzwonek, przygotowaliśmy dla Was rozgrzewkę w postaci sierpniowego numeru „Biuletynu EBIB”, którego tematem przewodnim jest Compliance w instytucjach publicznych – zgodność funkcjonowania z przepisami prawa.

Zgodność funkcjonowania z przepisami prawa to zagadnienie bardzo obszerne, które nabiera szczególnej aktualności w związku z planowaną implementacją do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/193 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W jaki sposób instytucje kultury, nauki i edukacji mają być compliance? Poczytajcie w Biuletynie!

Zapraszamy do lektury – I. Sójkowska, B. Szczepańska