Електронна наукова література та джерела інформації – kurs z zakresu literatury naukowej dostępnej elektronicznie

Bibliotekarze z Politechniki Łódzkiej przy współpracy z Iriną Żuravlevą – dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu w Charkowie opracowali kurs z zakresu informacji naukowej, w języku ukraińskim.

Kurs „Електронна наукова література та джерела інформації” przygotowany został z myślą o wsparciu potrzeb edukacyjnych, naukowych i badawczych społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej, ale jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Rozwija informacyjne kompetencje akademickie (scholarly information literacy) omawiając tematykę:

  • wyszukiwania relewantnej informacji i literatury naukowej dostępnej elektronicznie,
  • wykorzystania literatury zgodnie z prawem,
  • zarządzania własną bazą publikacji. 

W kursie omówione zostały naukowe zasoby informacyjne dostępne na podstawie licencji dla Politechniki Łódzkiej oraz otwarte zasoby edukacyjne i naukowe (open access). Proponowane aktywności pomagają w zrozumieniu treści kursu i sprawdzają wiedzę.

Kurs jest dostępny bez konieczności logowania się. Ma formę samokształceniową, co oznacza, że można w dowolnym czasie zapoznawać się z interesującymi modułami. Ponadto został udostępniony na licencji CC-BY-SA, a więc można go adaptować do swoich potrzeb.

Z uwagi na uczelnianą platformę e-learningową niektóre filmy mogą nie wyświetlać się dla gości.