System informatyczny Taxila do analizy tekstów naukowych

ICM UW rozwija i dostarcza w Polsce narzędzie Taxila, oparte na sztucznej inteligencji, służące do analizy tekstów naukowych. System udostępniany jest na podstawie umowy o współpracy naukowej z Systems Biology Institute Tokyo oraz w oparciu o zasoby licencyjne gromadzone przez Wirtualną Bibliotekę Nauki, dostępne dla polskich instytucji objętych licencją. W ramach warsztatów dotyczących onkologii, integracja Taxila z WBN pozwala obecnie na analizę 25 tys. pełnych artykułów naukowych, głównie z czasopism Springer i Elsevier i jest stale powiększana o kolejne teksty. Więcej informacji.