Knowledge Rights 21 (KR21) poszukuje krajowych koordynatorów

Knowledge Rights 21 (KR21) poszukuje krajowych koordynatorów z całej Europy, w tym także z Polski. Program prowadzony przez Stichting IFLA Foundation, zrzeszający organizacje biblioteczne działające w całej Europie, wspierany przez Arcadia Foundation skupia się on na budowaniu trwałego potencjału w zakresie zmiany polityki i praktyk dotyczących prawa autorskiego. Więcej na stronie: KR21 website.