Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach – raport

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań nt. zarządzania prawami autorskimi w publicznych muzeach. Temat ten jest szczególnie istotny w kontekście realizowania społecznej misji publicznych muzeów. Misji, będącej wyrazem zrównoważonego rozwoju, który zakłada określony paradygmat ładu społecznego, tj. z jednej strony gromadzenie zbiorów i ich ochrona, z drugiej upowszechnianie kolekcji zgodnie z zasadą otwartości i przeświadczeniem, że dziedzictwo kulturowe jest dobrem wspólnym. Więcej informacji o raporcie przeczytać można na stronach UJ.