Bożena Bednarek-Michalska. Bibliografia za lata 1981-2020

W ramach serii „Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB” opublikowaliśmy kolejny tom pt. Bożena Bednarek-Michalska. Bibliografia za lata 1981-2020. Materiał jest bibliografią osobową podmiotową, rejestrującą dorobek piśmienniczy i niepiśmienniczy, zawierającą opisy: książek, rozdziałów w książkach, referatów w materiałach konferencyjnych, artykułów z czasopism, sprawozdań, wywiadów, numerów czasopism (w formie drukowanej i/lub elektronicznej), preprintów tekstów niepublikowanych oraz utrwalonych w sieci wykładów, nagrań itp., których Bożena Bednarek-Michalskiej była autorką, współautorką, rozmówczynią, wykładowczynią. Publikacją tą pragniemy uczcić pierwszą rocznicę śmierci Bożeny Bednarek-Michalskiej.