Potrzeby bibliotek i bibliotekarzy szkolnych

W imieniu zespołu badawczego Stowarzyszenia Wikimedia Polska zapraszamy do udziału w badaniu poświęconemu sytuacji i potrzebom bibliotek szkolnych oraz pracujących w nich osób. Zbieramy opinie bibliotekarek i bibliotekarzy, żeby potem je podsumować i przedstawić jako głos grupy zawodowej, a także zaproponować działania dostosowane do ich potrzeb. Ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić do dnia 6 czerwca 2022, do godziny 24.00.