Pomóż ukraińskim redaktorom i redaktorkom

W związku z trwającą wojną na Ukrainie CHC IBL PAN we współpracy z instytucjami z całej Europy uruchomiło kampanię crowdfundingową „Support to Ukrainian Editors” na rzecz redaktorów i redaktorek ukraińskich czasopism naukowych. Zbiórka trwa do 6 czerwca 2022 r. i jest umiejscowiona na szwajcarskiej platformie wemakeit. Kampania jest organizowana przez inicjatywę Supporting Ukrainian Editorial Staff (SUES), które członkiem jest IBL PAN. W Ukrainie funkcjonuje ponad 1000 czasopism naukowych i 20 wydawnictw uniwersyteckich. Rosyjska inwazja dla wielu z nich oznacza konieczność ograniczenia lub zawieszenia działalności, a dla ich pracowników utratę środków do życia i aktywności zawodowej. Choć istnieje wiele inicjatyw wspierających ukraińskich naukowców i pracowników sektora akademickiego, oferty wsparcia zazwyczaj nie obejmują personelu czasopism i wydawnictw naukowych. 

Dalsze prowadzenie działalności wydawniczej i publikacyjnej jest niezbędne do przetrwania ukraińskiej nauki. Dlatego konsorcjum OPERAS wraz z IBL PAN i partnerami z całej Europy zainicjowało „Supporting Ukrainian Editorial Staff” – kampanię na rzecz wsparcia ukraińskich redakcji czasopism i wydawnictw naukowych. 

Otwarcie kampanii poprzedziliśmy rozesłaniem kwestionariusza, na podstawie którego zidentyfikowaliśmy najpilniejsze potrzeby. Wydawcom zależy przede wszystkim na wprowadzeniu swoich publikacji w obieg międzynarodowy, aby w ten sposób zwiększyć zasięg i znaczenie ukraińskiej nauki. Dla niektórych kluczowe okazało się wsparcie finansowe, umożliwiające im pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. 

Naszym celem jest zebranie 16,5 tysiąca euro, które umożliwi nam pokrycie bieżących potrzeb 10 zespołów. Zbiórka nie jest ograniczona, więc każde uzbierane przez nas 1,5 tysiąca więcej trafi do kolejnej redakcji.

Supporting Ukrainian Editorial Staff (SUES) to inicjatywa europejskich instytucji i organizacji: Instytutu Badań Literackich PAN, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Books (DOAB), Electronic Information for Libraries (EIFL), Association of European University Presses [AEUP]) oraz francuskiego środowiska wydawniczego.