Numer lutowy Biuletynu EBIB jest on-line

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu EBIB poświęconego projektom otwartym, jakie się rozwijają w Polsce. Mamy tych przedsięwzięć coraz więcej, a co ważniejsze, coraz to nowe instytucje kultury i nauki podejmują się otwierać swoje zasoby lub informować o nich. To dla bibliotekarzy dobre wiadomości. Im więcej otwartości w sieci tym więcej usług możemy świadczyć naszym czytelnikom.