Podpisz deklarację poparcia dla zachowania „Katalogu Korwina” w Polsce

Wyraź swoje zdanie i podpisz deklarację poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Katalogu Korwina” – bezcennego, renesansowego manuskryptu szkoły florenckiej, wpisanego na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” – najcenniejszego zabytku kultury w kolekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Więcej informacji: https://ksiaznica.torun.pl/aktualnosci.html.