Konferencja Naukowa „Biblioteka Naukowa w Świecie Cyfrowym i Analogowym”

W imieniu organizatorów zapraszamy ma konferencję w Bibliotece Politechniki Świętokrzyskiej, która odbędzie w dn. 13-14 września 2022 r. Można już się rejestrować. EBIB jako patron medialny razem z Wami raduje się na spotkaniem i środowiskowymi dyskusjami w świecie rzeczywistym.