Biblioteka Miejska w Siemianowicach Śląskich

MBP w Siemianowicach Śląskich, dzięki wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 zrealizowała szereg wydarzeń dla czytelników: Bibliofest wieńczący wakacje; Noc Bibliotek, której gwiazdą (prócz Stanisława Lema) był pisarz – Jakub Małecki; warsztaty literackie z pisarzem – Stefanem Maruszczykiem; wystawę fotografii ze zbiorów Mariana Jadwiszczoka, przedstawiającą dawne Siemianice; wykład Małgorzaty Derus o zabytkowych witrażach zdobiących budynki na terenie miasta; spotkanie z pływakiem zimowym Leszkiem Naziemcem, autorem książki ,,Dzikie pływanie” oraz spotkanie z Remigiuszem Rączką – kucharzem, dziennikarzem i redaktorem programów kulinarnych.

Ze zbiorów MBP w Siemianowicach Śląskich