V Pomorska Konferencja Open Science – Usługi oparte na współpracy

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w V edycji Pomorskiej Konferencji Open Science pod hasłem „Usługi oparte na współpracy„, która odbędzie się w dn. 1-3.12.2021 r. i ma za zadanie podsumować dotychczasowe działania w tym zakresie, omówić kierunki rozwoju tego rodzaju usług, a także, w rezultacie, powołać krajową grupę roboczą, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającą specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship z różnych polskich jednostek naukowych. Rejestracja jest otwarta do 29.11.2021 r. EBIB objął konferencję patronatem medialnym.