„Biuletyn EBIB” – plan na 2022 r.

Szanowni Czytelnicy, przygotowaliśmy plan sześciu numerów „Biuletynu EBIB” na rok 2022. Uwzględniliśmy różnorodną tematykę, biorąc pod uwagę również Państwa sugestie. Staraliśmy się brać pod uwagę problemy nurtujące całe środowisko, ale również poszczególne typy bibliotek.

Zachęcamy do przejrzenia planu i zgłaszania artykułów tematycznych, jak również tekstów dotyczących innych problemów, które zamieścimy w dziale Badania, teorie, opinie czy Sprawozdania. Namawiamy także firmy współpracujące z bibliotekami do promowania swoich usług i produktów w dziale Artykuł sponsorowany.

Lidia Derfert-Wolf

NrTerminTytułRedakcja
202LutyDziałalność wydawnicza bibliotek    Lidia Derfert-Wolf
Beata Starosta  
203KwiecieńZawód bibliotekarza – status i dobre praktykiMarzena Marcinek
Joanna Broniarczyk
204CzerwiecBiblioteki szkolne – zaniedbana strefa?Beata Antczak-Sabala Danuta Brzezińska
205SierpieńCompliance w instytucjach publicznych – zgodność funkcjonowania z przepisami prawaIwona Sójkowska
Barbara Szczepańska
206PaździernikCentralna informacja biblioteczna i naukowa w Polsce – stan obecnyMilena Śliwińska
Henryk Hollender
207GrudzieńO otwartości w bibliotekachAgnieszka Celej
Justyna Zawada  

W wybranych numerach planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

202 – Biblioteki (różnych typów!) jako wydawcy; wydawnictwa w strukturach organizacyjnych bibliotek; biblioteki odpowiedzialne za utrzymanie platform wydawniczych w instytucji (np. OJS).

203 – Uregulowania prawne, certyfikacja zawodowa, akredytacja kierunków kształcenia, kursów i szkoleń zawodowych; wymagania, kwalifikacje i kompetencje zawodowe na różnych stanowiskach w bibliotekach akademickich i publicznych; rekrutacja do pracy w bibliotekach, aktywność i wypalenie zawodowe, przykłady dobrych praktyk, kompetencje niezbędne do obsługi  różnych grup użytkowników, w szczególności obcokrajowców.

204 – Biblioteki i bibliotekarze w podstawie programowej i innych przepisach MEiN. System Informacji Oświatowej a biblioteka szkolna. Programy dofinansowania. Obsługa darmowych podręczników; zastępstwa; biblioteka jako świetlica i “przechowalnia” uczniów oraz inne problemy.

205 – Systemy zgodności w instytucjach publicznych, w tym w bibliotekach, np. dyrektywa unijna o ochronie sygnalistów, RODO, prawo autorskie, dostępność cyfrowa, IT. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotekach.

206 – Projekty centralnej informacji bibliotecznej i naukowej prowadzone aktualnie w Polsce, w tym takie zagadnienia jak: integracja, interoperacyjność, języki opisu i wyszukiwania rzeczowego (tu: deskryptory BN). Numer z okazji z okazji 20-lecia Nukatu.

207 – Otwarty dostęp do publikacji, otwarta nauka, otwarta kultura. Budownictwo i infrastruktura – otwarte przestrzenie. Biblioteka mobilna / bibliotekarz mobilny. Narzędzia mobilne. Otwieranie zasobów należących do domeny publicznej, np. digitalizacja oraz udostępnienie online zasobów kościelnych.