III Międzynarodowa Konferencja „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Muzeum Miasta Łodzi są organizatorami III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia, której celem jest przegląd i ocena staniu badań nad wybranymi elementami kultury literackiej dzieci i młodzieży oraz dyskusja na temat możliwości rozwoju zainteresowań i motywacji czytelniczych tej grupy odbiorców u progu XXI wieku.

Konferencja jest okazją do spotkania przedstawicieli środowiska bibliotekarzy, nauczycieli, i naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe: bibliologów, informatologów, psychologów, socjologów, pedagogów, antropologów, medioznawców itp. oraz wszystkich tych, których uwaga koncentruje się wokół problematyki związanej z książką i prasą dla dzieci i młodzieży.

W konferencji biorą udział Goście nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, ostatnio z Czech, Finlandii, Słowenii, Gwatemali, Nepalu i Norwegii. Obecność uznanych autorytetów gwarantuje wysoki poziom prezentacji zagadnień.

Impreza planowana jest w Łodzi, w pięknych salach Pałacu Poznańskiego, w dniach 16-17 października 2014 r. 

Informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.konfkbin.uni.lodz.pl

Organizatorzy:

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi

Szczegółowe cele konferencji:

 • przegląd i ocena stanu badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • przegląd i ocena stanu badań dotyczących wpływu mediów na kształtowanie kultury czytelniczej młodego pokolenia
 • dyskusja nad konkurencyjnością mediów wobec książki
 • analiza uwarunkowań towarzyszących kontaktowi dzieci i młodzieży z książką i mediami
 • diagnoza stanu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na początku XXI w.
 • wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
 • przegląd współczesnych technologii pod kątem możliwości ich wykorzystania do rozbudzania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych
 • przegląd praktyk bibliotek różnych typów w zakresie promocji książki i czytelnictwa
 • przegląd działań bibliotek i mediów na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych
 • przegląd ofert bibliotek różnych typów na rzecz dzieci dyslektycznych i dysortograficznych
 • przegląd aktualnego stanu i możliwości w zakresie aranżacji wnętrz bibliotecznych pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych w środowisku dzieci i młodzieży
 • przegląd pomysłów i doświadczeń środowiska bibliotekarzy w zakresie wykorzystania Internetu do rozbudzania zainteresowań czytelniczych
 • przegląd współczesnych, pozytywnych praktyk środowiska rodzinnego w zakresie rozbudzania zamiłowań czytelniczych
 • inspiracja środowiska naukowego do dalszych badań nad kulturą czytelniczą dzieci i młodzieży i możliwościami wykorzystania mediów do jej rozwoju

Rejestracja prelegentów otwarta jest do 31 marca 2014. Rejestracja słuchaczy prowadzona będzie od 21 kwietnia 2014 do 5 września 2014.

Kontakt: konfkbin@gmail.com

Nadesłała: Magdalena Przybysz-Stawska