HINC OMNIA – zbiory specjalne 3.0

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z przyjemnością zaprasza na trzecią konferencję z cyklu HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury. Tegoroczne obrady odbędą się pod hasłem Zbiory specjalne 3.0 i poświęcone będą projektom i programom, które wykorzystują metadane zbiorów specjalnych lub ich cyfrowe reprodukcje do tworzenia narzędzi informatycznych, takich jak aplikacje komputerowe, bazy danych, platformy internetowe, wspierających pracę badaczy i naukowców, jak i służących rozrywce.

Udział jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja na stronie konferencji.

Humanistyka cyfrowa z powodzeniem wykorzystuje opisy katalogowe oraz bogate zasoby bibliotek cyfrowych, gromadzących zdigitalizowane obiekty biblioteczne. Inteligentne przetwarzanie źródeł danych i informacji nie tylko zaspokaja podstawowe potrzeby informacyjne użytkownika, co już czynią katalogi elektroniczne i biblioteki cyfrowe, lecz również pozwala uzyskiwać w badaniach naukowych rezultaty nieosiągalne w tradycyjnym przeszukiwaniu i przetwarzaniu zbiorów informacji.

Konferencja będzie obejmowała trzy przenikające się obszary tematyczne:

  • wykorzystanie opisów katalogowych zbiorów specjalnych,
  • wykorzystanie tekstu przetworzonego programami OCR,
  • wykorzystanie zdigitalizowanych obiektów (książek i czasopism, opraw, zapisów proweniencyjnych, map, rycin i rysunków, fotografii, pocztówek, itp.).

Planowane jest przedstawienie polskich projektów opartych na inteligentnym przetwarzaniu danych bibliotecznych oraz wybranych projektów zagranicznych, które mogą stać się inspiracją dla bibliotekarzy i naukowców.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie odbędzie online na platformie Zoom. Jednocześnie planuje się transmisję i udostępnienie nagrań na kanale BUW w serwisie YouTube.