„(Re)animacja Kultury Słowiańskiej w bibliotece”

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie zaprasza na I Konferencję dla bibliotekarzy powiatu toruńskiego: „(Re)animacja Kultury Słowiańskiej w bibliotece”. Konferencja przeznaczona jest dla bibliotekarzy, nauczycieli, twórców i artystów zainteresowanych kulturą słowiańską. Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne instytucje, a także popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2021 roku w Auli Szkoły Muzycznej w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo. W celu udziału w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej biblioteki i przesłany uczestnikom w późniejszym terminie.
Konferencję „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”