MUZYKA. KULTURA. KSIĄŻKA. BIBLIOTEKA

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (ul. Peowiaków 12) zaprasza do udziału w projekcie „Muzyka. Kultura. Książka. Biblioteka.”, w ramach którego odbędzie się pięć spotkań autorskich z uznanymi twórcami i dziennikarzami muzycznymi, posiadającymi również znaczący dorobek publicystyczny, książkowy i artystyczny. Będą to: Rafał Księżyk, Bartek Chaciński, Filip Łobodziński, Jarek Szubrycht i Tomek Lipiński. Dodatkowo projekt zakłada organizację dwóch warsztatów (dziennikarza prasowego z Jarosławem Sawicem i dziennikarza radiowego z Pawłem Błędowskim) i jednej prelekcji na temat pracy dziennikarza radiowego.

Więcej informacji