Finał projektu OPERAS-P oraz inauguracja nowej inicjatywy IBL PAN: OPERAS-PL

0 czerwca zakończył się dwuletni projekt OPERAS-P, finansowany z Horyzontu 2020. Głównym jego celem był rozwój konsorcjum OPERAS. IBL PAN, jako członek Zgromadzenia Wykonawczego OPERAS oraz partner projektu, aktywnie brał udział w pracach konsorcjum oraz kierował pakietem roboczym nr 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS. Najnowszym rezultatem tego projektu, nad którym intensywnie pracował nasz zespół jest raport „Future of Scholarly Communication. Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities”, który jest już do pobrania na platformie Zenodo (link do raportu).

Jednym z ostatnich działań, jakie rozpoczęliśmy dzięki OPERAS-P, jest inicjatywa OPERAS-PL, którą zainaugurowaliśmy 17 czerwca 2021 podczas wydarzenia online (nagranie z wydarzenia jest już dostępne na kanale YouTube).

W spotkaniu  „OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych” wzięło udział ponad 65 gości, przede wszystkim badaczy i badaczek, nauczycieli i nauczycielek akademickich oraz pracowników i pracowniczek bibliotek. Tematem był stan otwartej komunikacji w humanistyce i naukach społecznych (HS) w Polsce, potrzeby środowiska naukowego związane z transformacją cyfrową oraz działania, jakie powinien realizować OPERAS-PL, aby na te potrzeby odpowiedzieć (link do sprawozdania z wydarzenia).

Chcielibyśmy, żeby OPERAS-PL skupiało wszystkich, którzy chcą korzystać w swojej pracy naukowej i zawodowej z otwartego dostępu i rozwijać cyfrową komunikację. Dlatego od lipca będziemy dostarczać Państwu wiedzę o najnowszych rozwiązaniach, organizować szkolenia i warsztaty, a także we współpracy z konsorcjum OPERAS wspierać umiędzynarodowienie dorobku polskiej nauki. Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z informacjami dotyczącymi otwartej komunikacji w HS, w tym działaniami i usługami konsorcjum OPERAS, zapraszamy do zapisania się do Newslettera OPERAS-PL

Link do formularza zapisu na Newsletter OPERAS-PL.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących newslettera, proszę o kontakt magdalena.wnuk@ibl.waw.pl. Jesteśmy również stale do Państwa dyspozycji pod adresem otwartanauka@ibl.waw.pl.

Nadesłała: M. Wnuk