„Kultura komunikacji – społeczeństwo, nauka i biznes wobec wyzwań XXI w.” – zapowiedź konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanym na grudzień 2021 r. wydarzeniu: XV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych. W tym roku odbędzie się pod hasłem Kultura komunikacji – społeczeństwo, nauka i biznes wobec wyzwań XXI w. Organizatorem konferencji jest która odbędzie w grudniu 2021 r. w Katowicach. Organizatorem
konferencji jest Koło Naukowe Infologów działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zakres: – kierunki zmian nawyków komunikacyjnych – rozwój metod i narzędzi komunikacji – informacja jako dobro publiczne i prywatne – poszukiwanie nowych form przekazu w sztuce i mediach – szanse, wyzwania i zagrożenia dla ewolucji procesów komunikacji w edukacji i nauce – nowe trendy przekazu informacji w obszarze współpracy biznesowej

Dla kogo? – Architektura Informacji – Dziennikarstwo – Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo – Kultura mediów – Kulturoznawstwo – Socjologia – Zarządzanie