Statystyka licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych

Szanowni Państwo,

Na stronie http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/StatEl.php zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2013). Lista zespołu StatEL za 2013 rok, która jest rezultatem prac Zespołu roboczego KDBASP, zawiera:

– wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych,
– tabelę z danymi w formacie PDF i XLS,
– załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest).

Dane zawarte w tabeli można wykorzystywać w sprawozdaniach i ankietach do GUS,  AFBN czy rankingu Rzeczypospolitej-Perspektyw.

Nadesłała: Lidia Derfert-Wolf