Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań – konferencja w Opolu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu zaprasza w Tygodniu e-książki do udziału w międzynarodowej konferencji „Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań”.

Konferencja odbędzie się 6 marca 2014 roku, w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14. Za udział w konferencji nie jest pobierana opłata. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.

Program konferencji oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie biblioteki.

Karty zgłoszeniowe można przesyłać na adres mailowy wbp-imopole@wbp.opole.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, ul. Piastowska 20, 45-081 Opole (Dział Instrukcyjno-Metodyczny). 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 lutego 2014 r.