„Patriotyzm Jutra” – granty

Muzeum Historii Polski ogłosiło kolejną edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”, realizowanego przez Muzeum ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. W ramach programu dofinansowane będą zadania, których minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł, a maksymalna 50 000 zł brutto. Termin składania wniosków to 31 stycznia 2014 r.