Konferencja nt. wypalenia zawodowego bibliotekarzy!

Serdecznie zapraszamy Państwa na ogólnopolską konferencję naukową PROBLEM WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK W DOBIE PANDEMII, która odbędzie się 12.05, w trybie zdalnym, bez opłat. Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń i poglądów na temat wypalenia zawodowego wśród pracowników bibliotek oraz odniesieniu do zjawiska w ujęciu interdyscyplinarnym. EBIB objął konferencję patronatem medialnym.

Zawód bibliotekarza kojarzy się z pracą bezstresową. Biblioteka utożsamiana jest z miejscem spokojnym i cichym,  a jej pracownicy postrzegani są często jako osoby, które mają lekką pracę i przyjemnie spędzają czas. Powyższy stereotyp pracy w bibliotece jest głęboko zakorzeniony. Przyczyna tego poglądu leży zarówno w stereotypowym postrzeganiu biblioteki i pracy bibliotekarza, jak również w niewłaściwym postrzeganiu samego zjawiska stresu. Stres kojarzony jest z zawodami, w których ludzie wykonują ciężką pracę fizyczną, w hałasie lub narażają się na zagrożenia fizyczne. Powyższe czynniki stanowią niewątpliwie źródło stresu, jednak nie są to jedyne jego przyczyny. Wypalenie zawodowe zagraża bowiem szczególnie osobom pracującym z ludźmi, w zawodach wymagających zaangażowania, określanych jako społeczne i usługowe, takich jak nauczyciel, pielęgniarka, lekarz, pracownik socjalny. Zawód bibliotekarza niewątpliwie można zaliczyć do tej grupy zawodów, co oznacza, że pracownicy bibliotek są również narażeni na wypalenie zawodowe.

Nadesłała: A. Borowiecka