Ogólnopolska konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki”

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie serdecznie zaprasza na Ogólnopolską konferencję Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki.  Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 maja 2021 r., w formule zdalnego dostępu, za pośrednictwem platformy streamingowej. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział jest bezpłatny. Skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, bibliotekarzy oraz przedstawicieli instytucji działających w obszarach związanych z sektorem nauki. 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”. Projekt ma na celu szerokie udostępnianie zasobów nauki i dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wszystkim zainteresowanym oraz pogłębienie powszechnej świadomości znaczenia otwartości zasobów wiedzy dla gospodarczego i społecznego rozwoju. Referaty, prezentacje i dyskusje będą okazją do upowszechnienia zgromadzonych w toku projektu wiedzy i doświadczeń.

Celem konferencji jest ukazanie aktualnego stanu wiedzy o otwartości w nauce i dydaktyce oraz zwrócenie uwagi na znaczenie tematu w perspektywie długoterminowej. Znawcy przedmiotu, badacze i praktycy, skierują uwagę na wybrane prawne, organizacyjne, ekonomiczne i techniczne zagadnienia zarządzania cyfrowymi zasobami naukowo-dydaktycznymi. Podjęte zostaną również tematy kompetencji menadżerów cyfrowych kolekcji oraz perspektyw i przeszkód w realizacji idei otwartej nauki.

Obszar tematyczny wydarzenia to szeroko rozumiane: e-infrastruktura otwartego dostępu, otwarte publikowanie, rola i znaczenie otwartych archiwów, funkcjonowanie repozytoriów, kompetencje na rzecz otwartej nauki, zarządzanie otwartymi zasobami, w tym otwartymi danymi badawczymi, wpływ otwartej komunikacji na naukę. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ZGŁASZANIA REFERATÓW! Zapisy na konferencję: https://otwartanauka.eu