EBIB dla firm wspierających biblioteki, instytucje kultury i edukacji

W roku 2021 r. zdecydowaliśmy w redakcji nie wypuszczać tematycznego numeru sponsorowanego, a publikować artykuły sponsorowane w kolejnych numerach „Biuletynu EBIB”. Zachęcamy firmy do promowania, a tym samym zwiększania świadomości wśród bibliotekarzy, pracowników edukacji i kultury w zakresie nowatorskich rozwiązań / usług / zasobów, które mają wpływ zarówno na procesy wewnętrzne, jak i obsługę naszych interesantów. Mamy jeszcze wolne miejsca w 2 połowie roku – zapraszamy do współpracy.

Dla przypomnienia w ostatnim czasie ukazał się taki artykuł sponsorowany Krainy Książek (wcześniej było ich znacznie więcej) oraz numery sponsorowane poświęcone nowym technologiom (2020) oraz systemom bibliotecznym (2017).