PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?

„Równość szans edukacyjnych – zdefiniowana nie tylko jako dostęp do zasobów, ale przede wszystkim jako wsparcie adekwatne do indywidualnych potrzeb – to cecha dojrzałych społeczeństw, bo może ją zagwarantować jedynie wysokiej jakości, publiczny, bezpłatny system oświaty” – piszą autorzy rekomendacji „PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?”. W powstanie dokumentu zaangażowanych było ponad 40 ekspertów i ekspertek – nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw prywatnych. Jak zatem zorganizować szkołę, by wyrównywać szanse polskich uczniów?

Rekomendacje ​„PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji” ​można pobrać ze strony: ​www.power-ed.pl

Dokument skierowany jest przede wszystkim do:
● prywatnych podmiotów gospodarczych, działających na lokalnym rynku,
● działów CSR (corporate social responsibility) prywatnych przedsiębiorstw i korporacji chcących kierować swoje programy do szkół,
● prywatnych darczyńców i potencjalnych sponsorów,
● organizacji pozarządowych,
● samorządów i innych organów prowadzących szkoły.

Nadesłała Małgosia Kazubska