Konferencja on-line „Otwarta medycyna w praktyce polskich instytucji naukowych”

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi zapraszają na bezpłatną konferencję online „Otwarta medycyna w praktyce polskich instytucji naukowych / Open Medicine in the practice of Polish scientific institutions”, która odbędzie się w dniach 21-22.01.2021 r.

Konferencja odbędzie się w języku polskim (21.01) i w języku angielskim (22.01). Szczegółowe informacje, program konferencji oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie internetowej konferencji: https://openmedicine2021.wordpress.com/.

Konferencja podsumowuje realizację projektów powstałych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 POPC, poddziałanie 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki:

  • Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym,
  • InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (Umowa nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.