Elsevier i Springer z programem OA na rok 2021

Od 1 stycznia 2021 r. wznowiony został program publikowania otwartego Elsevier (z pulą 1500 darmowych artykułów na 2021 r.) oraz Springer (z roczną pulą 2176 artykułów). Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer oraz czasopismach hybrydowych i Gold Open Access w Elsevier.

Koszty publikacji artykułów OA w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer oraz Elsevier ze środków pochodzących z MNiSW. UWAGA! W przypadku programu publikowania otwartego w Elsevier po wyczerpaniu się darmowej puli artykułów (program A) uruchamiany zostaje program B- za opublikowanie artykułu w wersji Gold Open Access zostaje wystawiona faktura na autora z 10% zniżką. W takim przypadku autor może jeszcze zmienić wersje publikowania z otwartej płatnej na tradycyjną bezpłatną (opcja „subskrypcja”), ale mozliwe jest to tylko w przypadku publikowania w czasopiśmie hybrydowym Elsevier. W czasopismach Elsevier Gold Open Access nie ma możliwości zminay na darmową publikację. W przypadku publikowania otwartego w czasopismach Springer (czasopismach objętych programem) – po wyczerpaniu darmowej puli z automatu artykuły są publikowane subskrypcyjne (chyba że autor sobie zażyczy inaczej i już niezależnie zamówi OA). W przypadku publikowania otwartego w czasopismach Springer (czasopismach objętych programem) – po wyczerpaniu darmowej puli z automatu artykuły są publikowane subskrypcyjne (chyba że autor sobie zażyczy inaczej i już niezależnie zamówi OA).W przypadku publikowania otwartego w czasopismach Springer (czasopismach objętych programem)- po wyczerpaniu darmowej puli z automatu artykuły są publikowane subskrypcyjne (chyba że autor sobie zażyczy inaczej i już niezależnie zamówi OA).
Szczegóły na stronach koordynatora programu:

PUBLIKANIE OTWARTE ELSEVIER: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

PUBLIKOWANIE OTWARTE SPRINGER: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa.

Informacja ze stron BGUMK.