NIE likwidacji bibliotek pedagogicznych

W Łodzi pojawił się pomysł likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w całym województwie łódzkim. Wiemy, co to oznacza – nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie i tak zaplecze edukacyjno-kulturalne jest ograniczone, zostaną pozbawieni dostępu do literatury naukowej, popularno-naukowej, pięknej oraz FACHOWEGO wsparcia bibliotekarzy. Na mapie województwa z ponad 20 bibliotek pozostaną 4. Zachęcamy do podpisu petycji wyrażającej nasze stanowcze NIE. Pamiętajmy, że likwidacja jednego typu bibliotek może pociągnąć za sobą likwidację także innych placówek, nie pozostawajmy obojętni.

Dodaj komentarz