NIE likwidacji bibliotek pedagogicznych

W Łodzi pojawił się pomysł likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w całym województwie łódzkim. Wiemy, co to oznacza – nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie i tak zaplecze edukacyjno-kulturalne jest ograniczone, zostaną pozbawieni dostępu do literatury naukowej, popularno-naukowej, pięknej oraz FACHOWEGO wsparcia bibliotekarzy. Na mapie województwa z ponad 20 bibliotek pozostaną 4. Zachęcamy do podpisu petycji wyrażającej nasze stanowcze NIE. Pamiętajmy, że likwidacja jednego typu bibliotek może pociągnąć za sobą likwidację także innych placówek, nie pozostawajmy obojętni.