Windows wyobraźni – biblioteki sieciują

W roku 2020 Książnica Kopernikańska w Toruniu realizowała projekt „Nie siedź – sieciuj! – wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych” przy wsparciu merytorycznym i finansowym Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Program Rozwoju Bibliotek.

Powstała w ramach projektu sieć WINDOWS WYOBRAŹNI to sieć bibliotek publicznych, głównie gminnych, działająca w powiecie grudziądzkim. Sieć jest otwarta na biblioteki spoza powiatu. Założeniem sieci jest współpraca i wzajemne wspieranie się na drodze docierania do młodego czytelnika. Chcemy dzielić się wiedzą i umiejętnościami, doświadczeniem, wspólnie się szkolimy, realizujemy działania w myśl dewizy „razem łatwiej”. Nasze biblioteki chcą zmieniać się i dostosowywać do potrzeb szczególnie dzieci i młodzieży, by móc być dla nich miejscem przyjaznym i inspirującym ich do aktywności.

20 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie dyrektorów bibliotek powiatu grudziądzkiego z pracownikami Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Kopernikańskiej poświęcone powstającej sieci i diagnozie potrzeb szkoleniowych. Na początku lutego 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawiciela nowo powstającej sieci z dyrektorem Oddziału Doskonalenia Nauczycieli Grudziądz na temat współpracy z Oddziałem w charakterze partnera merytorycznego. W lutym odbyły się także rozmowy z przedstawicielami biblioteki z gmin: Zbiczno, Szczuki i Jabłonowa Pomorskiego mające na celu zaproszenie tych bibliotek do współpracy w ramach sieci. Biblioteki te przyjęły zaproszenie i dołączyły do sieci, która obecnie liczy 10 bibliotek.

Dzięki dotacji FRSI sieć mogła uczestniczyć w następujących szkoleniach rozwijających umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą: „Eksperymenty chemiczne”, „Animacje dla dzieci, cz. 1 i 2”, „Literackie gry miejskie”, „Tworzenie i zastosowanie komiksu w promocji czytelnictwa”, „Gry i zabawy literackie”, „Książka i czytelnik – (nie)codzienny duet”, „Podcast – jak od zera stworzyć ciekawy podcast”, „Jak przygotować wniosek do programów MKiDN – wprowadzenie.

Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, a po szkoleniu wypełnił ankietę ewaluacyjną. Szkolenia stacjonarne zostały zorganizowane w reżimie GIS.

Biblioteki wymieniają się doświadczeniami, planują szkolenia wewnętrzne. Wspólnie stworzyły projekt „Tropem Lema – zabawy literaturą” na który szukają obecnie dofinansowania. Mamy nadzieję, że w roku 2021 sieć będzie miała szansę realizacji nie tylko tego przedsięwzięcia, ale wielu innych, ponieważ sieciujące biblioteki mają wiele pomysłów i ogromny potencjał, by móc je wspólnie zrealizować.