Open Research Europe – wsparcie dla Horyzontu 2020

Komisja Europejska zapowiada otwarcie na początku roku 2021 platformy  wydawniczej Open Research Europe, która ma stać się miejscem  publikowania na zasadach otwartego dostępu dla beneficjentom programu  Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Na platformie będzie można umieszczać  prace będące efektem projektów realizowanych w ramach wspomnianych  programów.

Jak zapowiada Jean-Eric Paquet, Dyrektor Generalny Komisji  Europejskiej, Open Research Europe zapewni wszystkim beneficjentom  programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa łatwo dostępne miejsce, w  którym będzie można publikować swoje wyniki w otwartym dostępie, bez  ponoszenia kosztów. Opłaty za recenzje i proces przetwarzanie artykułu  zostaną uiszczone przez KE. Serwis będzie dostępny również po  zakończeniu grantów. Nowa platforma będzie przyjmować publikacje ze  wszystkich dziedzin nauki.

Jedynym warunkiem publikowania jest by efekty badan przedstawione w  publikacji wynikały z grantu programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa,  w który zaangażowany jest przynajmniej jeden z autorów.
Nadsyłanie zgłoszeń będzie możliwe od początku grudnia 2020 r.  Nazwiska recenzentów oraz przygotowane przez nich recenzje zgłoszonych  artykułów będą publicznie dostępne.
Dla potrzeb platformy powołana została międzynarodowa naukowa rada doradcza.

Więcej informacji znaleźć można na stronie platformy:  https://open-research-europe.ec.europa.eu/