Warsztaty nt. nauki obywatelskiej w systemie otwartej nauki

W dn. 9-10.12 2020 r. OpenAIRE i European University Association (EUA) organizują zdalne warsztaty „University approaches to Citizen Science in the transition to Open Science”. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat wyzwań związanych z opracowywaniem instytucjonalnych strategii w zakresie nauki obywatelskiej, które odgrywać mogą istotną rolę we wdrażaniu i promocji otwartej nauki.

Oprac. na podst. Newslettera PON 11/202