Ukraińska konferencja nt. zarządzania wizerunkiem nowoczesnej biblioteki

W imieniu organizatorów zachęcam do udziału 3.12 w konferencji. Jest też prośba o czynny udział: 5-10 minut wypowiedzi w j. polskim lub angielskim nt. wyzwań dla bibliotekarzy związanych z obsługą pokolenia Z i A. Szczegóły można uzgodnić z Renatą Samotyj (rsamotyj@gmail.com). Formularz zgłoszeniowy.