Wstępny raport UNESCO dotyczący projektu Zalecenia w sprawie otwartej nauki

Zachęcamy do zapoznania się ze wstępnym raportem UNESCO dotyczącym pierwszego projektu Zalecenia w sprawie otwartej nauki: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374409

O rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektu Zalecenia w sprawie otwartej nauki państwa członkowskie UNESCO zdecydowały podczas 40. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która odbyła się w dnach 12-27 listopada 2019 r.

Wizja UNESCO dotycząca otwartej nauki: https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science