Raport: Polskie uczelnie w czasie pandemii

Jakie zmiany na polskich uczelniach? Czy będzie cyfrowa rewolucja? O tym, co zmieniła pandemia na polskich uczelniach przeczytacie w najnowszym raporcie projektu SpołTech zatytułowanym Polskie uczelnie w czasie pandemii.

Autorka, dr Marta Klimowicz, przeprowadziła badania wśród nauczycieli akademickich odnośnie ich doświadczeń z pierwszej fali pandemii. Zebrane wnioski pomagają lepiej zrozumieć, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć wspólnocie akademickiej tej jesieni, a być może i dłużej…

Marta Klimowicz wyodrębniła 5 etapów radzenia sobie z kryzysem:

– faza pierwsza: zawieszenie i chaos
– faza druga: wsparcie (lub jego brak)
– faza trzecia: nowa i następna normalność
– faza czwarta: przeciążenie
– faza piąta: pogodzenie i wyciągnięcie lekcji

Faza szósta jeszcze przed nauczycielami?

Ciekawa jest też dyskusja promująca tę publikację, dostępna na kanale YouTube, którą tydzień temu moderował dr Alek Tarkowski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Cyfrowe i kierownik merytoryczny projektu SpołTech. W dyskusji wzięli udział: autorka, dr Marta Klimowicz oraz Karol Jachymek, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych oraz dr Agnieszka Chrząszcz, zastępczyni Dyrektora Centrum e-Learningu AGH w Krakowie.

Na podstawie: .