Łucja Maciejewska

Z ogromnym żalem informujemy, że 20 października 2020 r.   zmarła mgr inż. Łucja Maciejewska emerytowany starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Politechniki Wrocławskiej i długoletni kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych Prawie całe swoje zawodowe życie (1975-2014) związała z  Biblioteką Główną i OINT Politechniki Wrocławskiej.

Początkowo pracowała w Oddziale Rozpowszechniania Informacji, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu Systemu Selektywnej Dystrybucji Informacji. Od lutego 1980 r. objęła obowiązki kierownika Oddziału Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych, które z krótką przerwą w latach 1989-1991 pełniła do grudnia 2013 r. Odpowiadała  za centralne gromadzenie i opracowanie czasopism naukowych i baz danych dla bibliotek Uczelni. Pod jej kierownictwem w 2006 r. wdrożono sprawnie i efektywnie nowy moduł systemu Aleph-Czasopisma. Przez wiele lat prowadziła zajęcia na ogólnopolskich kursach dla pracowników bibliotek nt. elektronicznych źródeł informacji oraz zajęcia ze studentami bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Była autorką wielu publikacji naukowych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Pod jej kierownictwem przez wiele lat był opracowywany i wydawany „Środowiskowy katalog czasopism zagranicznych prenumerowanych w bibliotekach Wrocławia”.

Łucja była wspaniałą osobą, oddaną w pełni swojej pracy. Wykazywała w niej zawsze profesjonalizm, chęć pomocy innym i cieszyła się wielką sympatią i szacunkiem wśród pracowników Biblioteki oraz całego środowiska bibliotekarskiego.  Niezwykle życzliwa, zawsze pomocna, ambitna, wyrozumiała i szlachetna. Była wzorem zapału, niekwestionowanym autorytetem w zawodzie. Jej takt, kultura osobista i życzliwość zyskały powszechny szacunek współpracowników. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora oraz Dyrektora Biblioteki PWr. Uhonorowana Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2009 r. odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Odeszła wspaniała koleżanka, niezwykła osoba, bardzo życzliwa, pogodna, otwarta na drugiego człowieka. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.